Om Jemen

” Yemen is the largest humanitarian crisis in the world, with more than 24 million people – some 80 per cent of the population – in need of humanitarian assistance, including more than 12 million children. Since the conflict escalated in March 2015, the country has become a living hell for the country’s children.”

UNICEF 2020

Lite fakta om Jemen

Geografi, befolkning och klimat

Jemen ligger på Arabiska halvöns sydvästra hörn med Röda havet i väster och Indiska oceanen i söder. I norr gränsar landet mot Saudiarabien och i öster mot Oman.

Till ytan är Jemen något större än Sverige.

Folkmängden beräknas till ca 29 miljoner och befolkningstillväxten är över 3 % per år.

Arabiska är det officiella språket och islam är statsreligion.

Klimatet i Jemen varierar med höjden över havet.

Statsskick, ekonomi och naturtillgångar

Formellt är Jemen en parlamentarisk demokrati med stark presidentmakt. Det ledande partiet håller majoriteten av platserna i parlamentet.

Jemen är ett av världens fattigaste länder med en bruttonationalprodukt per invånare/ år på bara 350 USD.

Av landets yta är endast 6 % odlingsbar mark och 30 % betesmark. Trots detta försörjer sig mer än hälften av jemeniterna på jordbruk.

Arbetslösheten är hög.

Naturtillgången består av olja, naturgas, guld och andra mineraler. Olja, kaffe och fisk är viktiga exportprodukter.

I vissa områden i norr används en stor del av den bästa jordbruksmarken för odling av kat, en traditionell gröda med narkotisk effekt. Kat anses vara den mest inkomstbringande grödan i Jemen.

Jemen lider av vattenbrist och ett stort problem är att nästan en femtedel av det vatten som förbrukas i landet går till bevattning av katodlingen.

Historia och kultur

Jemens gränser påminner om det antika arabiska kungariket Saba, omnämnt både i Bibeln och Koranen.

Utmärkande för jemenitisk kultur är bland annat dess arkitektur.

I Jemen byggdes förmodligen världens första höghus.

Under 1700-talet gjorde Peter Forsskål, en av Carl von Linnés lärjungar, en expedition i Jemen. Denna resa aktualiserades på olika sätt under 2007 när vi firade 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse.