Bli medlem

Bli medlem

Det är lätt att bli medlem. Skicka in årsavgiften, som är 150 kronor för enskild medlem, 200 kronor för familj och 1000 kronor för företag, till föreningens Plusgiro 15 06 85- 6.

Glöm inte att ange ditt namn och din adress. Genom att gå med i föreningen får du kontakt med ett stort antal medlemmar som delar intresse för Jemen. Medlemmar i förening kan informera om föreningen, om Jemen, hur det är att arbeta eller resa i landet. Denna information kan exempelvis ges i skolor eller i olika föreningar.

Medlemsansökan