Bli medlem

Det är lätt att bli medlem. Sätt bara in årsavgiften, som är 150 kronor för enskild medlem, 200 kronor för familj och 1000 kronor för företag, på föreningens plusgiro 15 06 85- 6. Glöm inte att ange namn och adress. Genom att gå med i föreningen får du kontakt med ett stort antal medlemmar som delar intresset för Jemen. Medlemmar i förening kan informera om föreningen, om Jemen, hur det är att arbeta eller resa i landet. Denna information kan exempelvis ges i skolor eller i olika föreningar.