Hem

Välkommen till Svensk-Jemenitiska vänskapsföreningens webbplats

Vänskapsföreningen bildades 1993. Det är en ideellt, religiöst och politiskt obunden organisation, verksam i Sverige. Föreningen vill främja vänskapliga förbindelser mellan svenskar och jemeniter genom att sprida information om Jemen till allmänheten.

Syftet är vidare att genom mötesverksamhet och nyhetsförmedling hålla medlemmarna särskilt informerade om Jemen. Föreningens medlemmar, ett 80-tal, består av svenskar, i Sverige och utomlands, som är intresserade av, har arbetat eller rest i Jemen samt jemeniter som nu bor i Sverige.

Vänskapsföreningens verksamhet

Årsmöte

Under de år som vänskapsföreningen har varit verksam har årsmötet hållits i mars månad varje år i Stockholm. Genom åren har vänskapsföreningen samarbetat med Rädda Barnen och Medelhavsmuseet.
I samband med årsmötet har ofta gästföreläsare inbjudits. Årsmötet 2012 hölls i Nobelmuseet i Stockholm. Efter årsmötet anordnades en föreläsning av vänskapsföreningen för medlemmarna och allmänheten om ”Tawakkol Karman och revolutionen i Jemen”.
Tawakkol Karman, från Jemen, tilldelades Nobels Fredspris 2011 och i samband med prisutdelningen, i Oslo Rådhus, den 10 december 2011 fanns vänskapsföreningen representerad.

Temadag

Etnografiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm har varit medarrangörer vid temadagar om Jemen. Vid temadagarna har vardagsföremål, konsthantverk, klädedräkter och litteratur presenterats. Inbjudna medlemmar och gäster har föreläst om bland annat arkitektur i Jemen, att vara kvinna i Jemen, att vara uppväxt i Jemen och att arbeta i Jemen.

Nyhetsblad

Vänskapsföreningen gav fram till 2018 ut ett nyhetsblad, som utkom med tre till fyra nummer per år. I nyhetsbladet gavs aktuell information om Jemen. Det innehöll även artiklar om historiska och nutida företeelser i landet. I nyhetsbladet skrev medlemmar också egna artiklar på svenska eller engelska om resor, arbete eller andra kontakter med Jemen.

Sedan juni 2018 ger föreningen istället ut ett digitalt nyhetsbrev med kort information plus webblänk från olika källor till information om Jemen, såväl nyhetsmedia som biståndsorganisationer och enskilda skribenter. Nyhetsbrevet sprids via e-post till föreningens medlemmar. 

Lite fakta om Jemen

Geografi, befolkning och klimat

Jemen ligger på Arabiska halvöns sydvästra hörn med Röda havet i väster och Indiska oceanen i söder. I norr gränsar landet mot Saudiarabien och i öster mot Oman.

Till ytan är Jemen något större än Sverige.

Folkmängden beräknas till ca 25 miljoner och befolkningstillväxten är över 3 % per år.

Arabiska är det officiella språket och islam är statsreligion.

Klimatet i Jemen varierar med höjden över havet.

Statsskick, ekonomi och naturtillgångar

Formellt är Jemen en parlamentarisk demokrati med stark presidentmakt. Det ledande partiet håller majoriteten av platserna i parlamentet.

Jemen är ett av världens fattigaste länder med en bruttonationalprodukt per invånare/ år på bara 350 USD.

Av landets yta är endast 6 % odlingsbar mark och 30 % betesmark. Trots detta försörjer sig mer än hälften av jemeniterna på jordbruk.

Arbetslösheten är hög.

Naturtillgången består av olja, naturgas, guld och andra mineraler. Olja, kaffe och fisk är viktiga exportprodukter.

I vissa områden i norr används en stor del av den bästa jordbruksmarken för odling av kat, en traditionell gröda med narkotisk effekt. Kat anses vara den mest inkomstbringande grödan i Jemen.

Jemen lider av vattenbrist och ett stort problem är att nästan en femtedel av det vatten som förbrukas i landet går till bevattning av katodlingen.

Historia och kultur

Jemens gränser påminner om det antika arabiska kungariket Saba, omnämnt både i Bibeln och Koranen.

Utmärkande för jemenitisk kultur är bland annat dess arkitektur.

I Jemen byggdes förmodligen världens första höghus.

Under 1700-talet gjorde Peter Forsskål, en av Carl von Linnés lärjungar, en expedition i Jemen. Denna resa aktualiserades på olika sätt under 2007 när vi firade 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse.