Välkommen

Välkommen till Svensk-Jemenitiska vänskapsföreningens hemsida.

Vänskapsföreningen bildades 1993. Det är en ideellt, religiöst och politiskt obunden organisation, verksam i Sverige. Föreningen vill främja vänskapliga förbindelser mellan svenskar och jemeniter genom att sprida information om Jemen till allmänheten.

Syftet är vidare att genom mötesverksamhet och nyhetsförmedling hålla medlemmarna särskilt informerade om Jemen. Föreningens medlemmar, ett 80-tal, består av svenskar, i Sverige och utomlands, som är intresserade av, har arbetat eller rest i Jemen samt jemeniter som nu bor i Sverige.

Foto: Nezar Moqbel
Old Sana’a

Foto: Nezar Moqbel

Vänskapsföreningens verksamhet

Årsmöte

Under de år som vänskapsföreningen har varit verksam har årsmötet hållits i mars månad varje år i Stockholm. Genom åren har vänskapsföreningen samarbetat med Rädda Barnen och Medelhavsmuseet.
I samband med årsmötet har ofta gästföreläsare inbjudits. Årsmötet 2012 hölls i Nobelmuseet i Stockholm. Efter årsmötet anordnades en föreläsning av vänskapsföreningen för medlemmarna och allmänheten om ”Tawakkol Karman och revolutionen i Jemen”.
Tawakkol Karman, från Jemen, tilldelades Nobels Fredspris 2011 och i samband med prisutdelningen, i Oslo Rådhus, den 10 december 2011 fanns vänskapsföreningen representerad.

Temadag

Etnografiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm har varit medarrangörer vid temadagar om Jemen. Vid temadagarna har vardagsföremål, konsthantverk, klädedräkter och litteratur presenterats. Inbjudna medlemmar och gäster har föreläst om bland annat arkitektur i Jemen, att vara kvinna i Jemen, att vara uppväxt i Jemen och att arbeta i Jemen.

Nyhetsblad

Vänskapsföreningen gav fram till 2018 ut ett nyhetsblad, som utkom med tre till fyra nummer per år. I nyhetsbladet gavs aktuell information om Jemen. Det innehöll även artiklar om historiska och nutida företeelser i landet. I nyhetsbladet skrev medlemmar också egna artiklar på svenska eller engelska om resor, arbete eller andra kontakter med Jemen.

Sedan juni 2018 ger föreningen istället ut ett digitalt nyhetsbrev med kort information plus webblänk från olika källor till information om Jemen, såväl nyhetsmedia som biståndsorganisationer och enskilda skribenter. Nyhetsbrevet sprids via e-post till föreningens medlemmar. 

Svensk-jemenitiska vänskapsföreningen

Ordförande: Reem Alsaaidi, Kista Allév. 25 LGH.1401, 164 55  Kista,  reem.saaidi@gmail.com

Nyhetsredaktör: Katarina Moberg 

Sekreterare: Annika Johansson